انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٢٥/٠٨/١٣٩٧ ساعت ١٩:٢١

   
٢٤/٠٢/١٣٩١
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه تهران  
         
 

شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک سخنرانی علمی در تاریخ 24 اردیبهشت 91 برگزار کرد. موضوع این سخنرانی "مروری بر جنبه‌های بارز ویرایش جدید زبان برنامه‌نویسی C++" بود که توسط آقای مهندس سعید امراللهی بیوکی انجام گرفت.

این سخنرانی با استقبال خوبی از سوی دانشجویان روبرو شد و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده نیز در آن حضور داشتند.

گزارش مفصّل‌تری از برگزاری این سخنرانی در همین شماره نشریه درج شده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت