انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٢:٢٦

   
١٢/٠٧/١٣٩١
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

جلسه مهر ماه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن در تاریخ 12 مهر ماه 1391 در سالن آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

سخنران این جلسه خانم مهندس بتول ذاکری و موضوع سخنرانی وی «راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها» بود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت