انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 234, ویژه مرداد و شهریور ماه 96 منتشر شد. يکشنبه  ٢٨/٠٨/١٣٩٦ ساعت ١٣:٤٠

   
٠١/١٢/١٣٩١
تأسیس شعبه انجمن در استان فارس  
         
 

از اول اسفند ماه 1391، شعبه انجمن در استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز افتتاح شد. این شعبه زیر نظر آقای دکتر رئوف خیامی، عضو هیئت علمی دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز فعالیت می‌کند.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای دکتر خیامی به خاطر قبول این مسئولیت صمیمانه قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت