انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٣٩٧ ساعت ١٤:٣٨

   
٠١/٠٣/١٣٩٢
تأسیس شعبه انجمن در استان اصفهان  
         
 

از اول خرداد 1392، شعبه انجمن در استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد افتتاح شد. این شعبه زیر نظر آقای دکتر اکبر نبی‌اللهی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر آن دانشگاه فعالیت می‌کند.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای دکتر نبی‌اللهی به خاطر قبول این مسئولیت صمیمانه قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت