انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٢٠:٠٨

   
٢١/١١/١٣٩٢
امضای تفاهم‌نامه با مدیریت صنعتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  
         
 

براساس تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ 21 بهمن 92 به امضای رئیس انجمن انفورماتیک ایران، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسید، این سه نهاد با همکاری یکدیگر به ترویج مجموعه فرایندهای بلوغ قابلیت و مدیریت و پایش خدمات فاوا خواهند پرداخت.

موضوع تفاهم نامه عبارت است از همکاری در زمینه طراحی و اجرای نقشه راهی برای ارتقاء سطح بلوغ قابلیت‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در بخش فاوای شرکت‌های بزرگ کشور.

متن کامل این تفاهم‌نامه در همین شماره نشریه درج گردیده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت