انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٣٩٧ ساعت ١٤:٤٤

   
٣٠/٠٩/١٣٩٢
شرکت در نشست هم‌اندیشی سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور  
         
 

در تاریخ 30 آذر 1392، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با حضور آقای دکتر براری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، آقای مهندس بهره‌دار، رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران و 75 نفر از رؤسای انجمن‌های علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه رؤسای انجمن‌های علمی نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد موضوعات و اهداف سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور ابراز داشتند.

آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران، نیز در این جلسه حضور داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت