انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٣/١٣٩٧ ساعت ٢٢:٢١

   
٠٧/١٢/١٣٩٢
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه  
         
 

شاخه دانشجوئی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک بازدید علمی از شرکت ندا رایانه را در تاریخ 7 اسفند 1392 برای دانشجویان این دانشکده برنامه‌ریزی کرده است.

گزارش این بازدید در شماره آینده به اطلاع خوانندگان گزارش کامپیوتر رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت