انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٣:٣١

   
٠٧/١٢/١٣٩٢
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه  
         
 

شاخه دانشجوئی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک بازدید علمی از شرکت ندا رایانه را در تاریخ 7 اسفند 1392 برای دانشجویان این دانشکده برنامه‌ریزی کرده است.

گزارش این بازدید در شماره آینده به اطلاع خوانندگان گزارش کامپیوتر رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت