انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٩/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٠٤:٤٩

   
١٢/٠٨/١٣٩٤
خبری دربارۀ موزۀ رایانۀ ایران  
         
 

همان‌گونه که در شمارۀ پیشین نشریۀ گزارش کامپیوتر به آگاهی خوانندگان رسید، کار طراحی و برپایی موزۀ رایانۀ ایران با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و انجمن کامپیوتر ایران در دست انجام است. کمیتۀ مشترکی که از سوی داو انجمن برای پیشبرد این پروژه تشکیل شده با حضور آقایان سید ابراهیم ابطحی، لطف‌علی بخشی، علی پارسا، جمشید خوش‌آموز و ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، تا کنون 4 جلسه برگزار کرده‌اند.

این کمیته تصمیم گرفت به علّت کمبود امکانات مالی برای برپایی موزه به‌صورت فیزیکی و واقعی، فعلاً در مرحلۀ اوّل، موزه را به‌صورت مجازی و بر روی اینترنت به وجود آورند و در آینده در صورت پیداکردن حامی مالی و تأمین بودجه، نسبت به برپایی موزۀ فیزیکی اقدام گردد.

مواردی که در حال حاضر برای قراردادن در وبگاه موزۀ رایانۀ ایران در نظر گرفته شده به‌قرار زیر است:

·         تاریخ شفاهی به روایت شاهدان عینی

·         شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی

·         رایانه‌ها

·         آموزش‌های دانشگاهی و خصوصی

·         انتشارات (مجلات، کتاب‌ها)

·         انجمن‌های علمی

·         اینترنت

·         گالری عکس

·         نمایشگاه موردی

·         فروشگاه

·         بخش انگلیسی

در حال حاضر از چند شرکت که در طراحی وبگاه فعالیت دارند درخواست پیشنهاد قیمت شده و به زودی کار انتخاب مجری و عقد قرارداد آن انجام خواهد شد.

انجمن انفورماتیک ایران و انجمن کامپیوتر ایران هر یک مبلغ پنجاه میلیون ریال برای راه‌اندازی این طرح بودجه اختصاص داده‌اند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت