انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٠٥

   
١٤/٠٣/١٣٩٥
اخبار اعضای حقوقی  
         
 

شرکت همکاران سیستم، از اعضای حقوقی انجمن انفورماتیک ایران با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، ویژه‌نامه‌ای را تحت عنوان «آثار اقتصادی مالکیت فکری» منتشر نموده است. این ویژه‌نامه حاوی مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی پیرامون مالکیت فکری و آثار اقتصادی آن است و با هدف فرهنگ‌‌سازی و جلب احترام عمومی به رعایت حقوق مالکیت فکری، تدوین و منتشر شده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت