انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٠١

   
٣٠/٠٤/١٣٩٥
توقف فعالیت های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

به دنبال کناره­گیری و انصراف تعدادی از اعضای کمیتۀ راهبری گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن، هیئت مدیره انجمن در جلسۀ مورخ 30/04/95 خود تصمیم گرفت که فعالیت­های این گروه تخصصی فعلا به حالت تعلیق درآید.  

هیئت مدیره در صدد است تا با جلب همکاران جدید، فعالیت این گروه تخصصی یا به صورت مستقل و یا ادغام شده در گروه­های تخصصی دیگر انجمن، هر چه زودتر از سر گرفته شود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت