انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٥١

   
٢١/٠٤/١٣٩٥
شرکت در مجمع عمومی سالانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

مجمع عمومی عادی سالیانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 21 تیر 1395 از ساعت 17 تا 19 در محل سالن همایش‌های دانشگاه خاتم برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر قاسمی، رئیس شورا، به حاضران خوش آمد گفت و پس از انتخاب هیئت رئیسه، گزارش عملکرد و فعالیت‌های شورا در سال 94 قرائت گردید. (این گزارش در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر چاپ شده است) سپس گزارش بازرس قانونی در مورد عملکرد مالی شورا قرائت شد و صورت‌های مالی به تصویب مجمع عمومی رسید.

آقای مهندسی محوری به عنوان نمایندۀ انجمن انفورماتیک ایران در جلسۀ مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران شرکت کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت