انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٣٦

   
٢٠/٠٧/١٣٩٥
برگزاری دورۀ اسکرام مستر حرفه‌ای  
         
 

به دنبال چندین دوره برگزاری موفقیت‌آمیز و تقاضاهای به‌عمل آمده، انجمن انفورماتیک ایران در آبان ماه امسال دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای را برگزار خواهد کرد. مدرسّان این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته آقایان اسد صفری و علی حاجی‌زادۀ مقدم خواهند بود.

به زودی تاریخ دقیق برگزاری این دوره و شرایط ثبت‌نام در آن از طریق وبگاه انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت