انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٦

   
١٠/٠٦/١٣٩٦
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی و هشتمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اوّل) در تاریخ یکشنبه 30 مهرماه 1396 ساعت 16 در محل سالن هشترودی دانشکدۀ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران (خیابان انقلاب) برگزار می‌گردد. دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است:

 1- گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره

 2- گزارش مالی و تصویب ترازنامه

 3- انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی

 4- بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

 بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته و برجستۀ انجمن برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید. در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اوّل به رسمیت نرسد (حضور نصف به اضافۀ یک اعضای پیوسته و برجستۀ انجمن)، دعوت دوم مجمع عمومی برای تاریخ سه شنبه 30 آبان ماه 1396 در همان محل برنامه‌ریزی شده است. مجمع عمومی در دعوت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت