انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٠٥

   
٢٣/٠٨/١٣٩٦
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران آمادگی برگزاری دوره‌های زیر را برای کارشناسان سازمانهای مختلف در محل آن سازمان دارد.

کارگاه نیم روزه تدوین توافقنامه‌های سطح خدمات

کارگاه یک روزه طراحی و استقرار پیشخوان خدمات

کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات

کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و محصولات فناوری اطلاعات

کارگاه نیم روزه همسوسازی IT  با کسب وکار (IT Alignment) از طریق COBIT5

کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance) از طریق COBIT5

کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات IT Governance))

کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و کار ISO2012:22301

کارگاه نیم روزه راهبری فناوری اطلاعات و ITBSC

کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات فناوری اطلاعات

کارگاه یک روزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

کارگاه سه روزه ITIL V3 Foundation 2011

کارگاه یک روزه مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات

کارگاه سه روزه دوره جامع  COBIT5

کارگاه نیم روزه توسعه نیازمندی‌ها مبتنی بر چارچوب CCMI-ACQ  و استاندارد ISO/IEC29148:2011

دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای

ویژگی‌های این کارگاه‌ها عبارتند از :

مشارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، حل نمونه آزمون‌های امتحانی

استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت هر کسب وکار

برگزاری دوره حداقل توسط دو مدرس دارای مدرک بین‌المللی

برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی

ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن انفورماتیک ایران

ارائه مستندات آموزشی

علاقه‌مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیک ایران (66412861 و 66412976) و یا نشانی پست الکترونیکی member@isi.org.ir  تماس بگیرند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت