انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٥٠

   
٢٩/٠٨/١٣٩٦
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

نظر به رسمیّت نیافتن جلسۀ مجمع عمومی سالانۀ انجمن در دعوت اول، جلسۀ مجمع عمومی (دعوت دوم) برای تاریخ سه‌شنبه 30 آبان ماه 1396  در محل سالن هشترودی دانشکدۀ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران (خیابان انقلاب) برگزار می‌گردد.

دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است:

1-      گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره

2-      گزارش مالی و تصویب ترازنامه

3-      انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی

4-      بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

لازم به ذکر است که برطبق اساسنامۀ انجمن، جلسۀ مجمع عمومی در دعوت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته و برجستۀ انجمن برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت