انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٧

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
انتخاب مسئولان انجمن  
         
 

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانه و انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید در تاریخ 29/09/96 در محل دفتر انجمن برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان مسئولان جدید انجمن انتخاب گردیدند:

1- آقای دکتر اسلام ناظمی (رئیس هیئت مدیره)

2- آقای سید ابراهیم ابطحی (نایب رئیس)

3- آقای دکتر محمد گنج‌تابش (خزانه‌دار)

4- آقای سعید امامی (دبیر)

5- آقای دکتر لطفعلی بخشی (عضو هیئت مدیره)

مراحل قانونی معرفی نامبردگان به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم و ثبت در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و روزنامۀ رسمی، از طریق دفتر انجمن در جریان است و تا آن زمان، هیئت مدیرۀ قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت