انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:١٨

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
انتشار کتاب کار عمیق  
         
 

کتاب کار عمیق نوشتۀ کَل نیوپورت (2016) توسط آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ ترجمه گشته و از سوی انجمن انفورماتیک ایران در بهمن ماه امسال به چاپ خواهد رسید.

محتوای این کتاب دربارۀ اختلالات فراوانی است که به کارگیری فناوری‌های اینترنتی در قابلیّت تمرکز انسان‌ها در عصر حاضر به وجود آورده است و رهنمودهایی برای بازیابی تمرکز و گذار از انجام کارهای سطحی و کم‌عمق به کارهای عمیق و هدفمند و در نهایت، رسیدن به زندگی با معنی‌تر و ارزشمندتر.

این کتاب با استقبال وسیعی در دنیا روبرو گشته و نقدهای مثبت فراوانی دربارۀ آن نوشته شده است.

انجمن انفورماتیک ایران امیدوار است این کتاب نیز همچون انتشارات پیشین انجمن با استقبال جامعه فناوری اطلاعات کشور روبرو گردد.

شرکت‌هایی که مایلند این کتاب ارزشمند را به‌عنوان هدیۀ نوروزی به کارمندان و مشتریان خود اهدا کنند، جهت دریافت تخفیف خرید ده نسخه به بالا، با دفتر انجمن (66412861) تماس بگیرند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت