انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٢٥

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
چاپ ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی  
         
 

ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی، نشریۀ علمی-ترویجی انجمن انفورماتیک ایران، در آذرماه 1396 منتشر شد.

در این شماره، 6 مقاله به چاپ رسیده است که چکیدۀ آن‌ها در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر درج گردیده است.

لازم به ذکر است که متن کامل تمامی مقالات این شماره، همچون شماره‌های پیشین، از طریق وبگاه این مجلّه به نشانی csj.isi.org.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت