انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٤٢

   
٢٥/٠٢/١٣٩٧
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه  
         
 

سخنرانی علمی اردیبهشت ماه انجمن در تاریخ 25/02/97 از ساعت 30/16 الی 18 در سالن شمارۀ 2 دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. سخنران این جلسه آقای مهندس پرویز ناصری و موضوع سخنرانی، معرفی مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات (GDPR) بود.

آقای مهندس ناصری در ابتدای سخنرانی خود به گسترش همه جانبۀ جمع‌آوری و نگهداری داده‌های افراد توسط اپراتورهای تلفن، بانک‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره اشاره کرد و افزود که این امر نگرانی‌های فزاینده‌ای را در خصوص حریم خصوصی شهروندان، جنبه‌های حقوقی مرتبط با داده‌های گردآوری شده، طرز استفاده از داده‌ها، شکل پردازش و نحوۀ نگهداری آن‌ها به‌وجود آورده است.

آنگاه با بیان این که اغلب کشورهای پیشرفتۀ جهان دست به تدوین و اِعمال قوانین و مقررات مختلفی زده‌اند، به تشریح مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات (GDPR) که توسط اتحادیۀ اروپا تدوین شده و از چهارم خرداد ماه سال جاری در کلیۀ کشورهای عضو این اتحادیه آغاز خواهد شد، پرداخته شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مهندس پرویز ناصری به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامۀ طباطبایی به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌نماید.

لازم به ذکر است که اسلایدهای این سخنرانی از طریق وبگاه انجمن به نشانی  www.isi.org.ir در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت