انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٥١

   
١٨/٠١/١٣٩٨
نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران و دانشگاه علامۀ طباطبایی، مشترکاً نشریۀ علمی-پژوهشی جدیدی را منتشر می‌کنند.

دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسۀ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به نشریۀ «مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند» با صاحب امتیازی دانشگاه علامۀ طباطبایی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران موافقت کرد.

سردبیر این نشریه آقای دکتر کامران فیضی و اعضای هیئت تحریریۀ آن آقایان دکتر امیر البدوی، دکتر مرتضی آنالویی، دکتر لطفعلی بخشی، دکتر محمدرضا تقوا، دکتر محمدتقی نقوی‌فرد، دکتر محمد جعفر تارخ، دکتر منصور جم‌زاد، دکتر کامران فیضی، دکتر امیر مانیان و دکتر سیّد حبیب‌الله طباطبائیان می‌باشند.

انجمن انفورماتیک ایران امیدوار است این نشریۀ علمی- پژوهشی نیز مانند نشریۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی با استقبال گستردۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روبرو گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت