انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٤١

   
١٥/٠٢/١٣٩٨
برگزاری نشست آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور  
         
 

شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، سلسله نشست‌هایی را با عنوان «آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور» برنامه‌ریزی کرده است.

در نخستین نشست که در تاریخ 15 اردیبهشت 98 در محل سالن هشترودی دانشکده برگزار شد، آقای دکتر محمد صنعتی برای دانشجویان در مورد فعالیت‌های حرفه‌ای خود سخنرانی کرد و در انتها به پرسش‌های متعدد دانشجویان پاسخ داد.

سخنان آقای دکتر صنعتی برای دانشجویان بسیار الهام‌بخش و انگیزاننده بود و این جلسه با استقبال گستردۀ دانشجویان روبرو گشت.

چند تن از اعضای هیئت علمی دانشکده نیز در این نشست حضور داشتند.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت