انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٣٩

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
وبینارهای بهارۀ گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

تاریخ  برکزاری

موضوع وبینار

ساعت برگزاری وبینار

ارائه دهنده

سمت

سه شنبه

07/03/1398

بررسی یک مدل ترکیبی معماری سازمانی و ارائه موردی آن در سیستم های مدیریت آزمایشگاه ها

15-17

آقای احمد سیر صدر

مدیر پروژه تولید Unilims سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه ها-دانشکاه صنعتی شریف

یکشنبه

19/03/1398

معاونت فناوری اطلاعات از رویا تا واقعیت

15-17

آقای رئوف خیامی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز
و مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه

شنبه

25/03/1398

معرفی چارچوب جدید ITILV4 و تغییرات آن

15-17

آقای حمید گردش

مدیر عامل شرکت ویرا جهان سیستم- مشاور و مدرس ITSM

دوشنبه

03/04/1398

اقتصاد دیجیتال

15-17

خانم  نیلوفر مرادحاصل

مدیرکل دفنر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سه شنبه

05/04/9813

كاربرد زبان آركي ميت در مدل‌سازي

15-17

آقای اکبر نبی اللهی

هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد

شنبه

15/04/1398

معرفی یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

15-17

آقای حمید گردش

مدیر عامل شرکت ویرا جهان سیستم- مشاور و مدرس ITSM

سه شنبه

18/04/1398

تشریح تفاوت های اصلیCOBIT 2019   و COBIT5

15-17

 

آقای ایمان  برادری

رییس هیات مدیره شرکت دیجیوایز

سه شنبه

08/05/1398

ITIL 4 و ارتباط آن با تحول دیجیتال

15-17

آقای ایمان برادری

رییس هیات مدیره شرکت دیجیوایز

سه شنبه

15/05/1398

دولت الکترونیکی و چالش های آن در ایران

3-5

خانم  بتول ذاکری

سرپرست گروه های معماری سازمانی  و راهبری و مدیریت خدماتIT انجمن انفورماتیک

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت