انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٣٦

   
١٥/١٢/١٣٩٧
برگزاری جلسۀ مشترک سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن  
         
 

جلسۀ مشترک سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های سال 1398 در تاریخ 15 اسفند 1397 در دفتر انجمن برگزار شد.

در این جلسه، خانم مهندس بتول ذاکری (سرپرست گروه تخصصی «راهبری و مدیریت خدمات فناوی اطلاعات» و «معماری سازمانی و معماری کسب و کار»)، آقای دکتر علیرضا اهری لاحق (سرپرست گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار)، آقای دکتر محمدحسین رهبان (سرپرست گروه تخصصی هوش مصنوعی)، آقای مهندس سعید امامی (سرپرست گروه تخصصی نرم‌افزارهای پیشرفتۀ سازمانی)، آقای مهندس رضا شیرازی مفرد (سرپرست گروه تخصصی توسعۀ وب فارسی)، آقای دکتر اسلام ناظمی (رئیس هیئت مدیرۀ انجمن) و آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ شرکت داشتند.

از جمله مصوّبات این جلسه، برگزاری سمینارهای نیم روزه‌ای با عنوان کلّی «لبۀ تیغ فناوری» در هر سه ماه توسط یکی از گروه‌های تخصصی انجمن بود.

نخستین سمینار از این دست در تاریخ سه‌شنبه 28 خرداد از سوی گروه تخصصی توسعۀ وب فارسی برگزار خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت