انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٢٥

   
١٠/٠٨/١٣٩٩
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران و دانشگاه تهران، چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی را در آبان ماه 1399 برگزار می‌کنند.

محورهای اصلی این همایش به قرار زیرند:

·      راهبردهای نوآورانه در معماری سازمان

·      آیندۀ معماری سازمانی

·      نقش فنّاوری‌های نو در سازمان‌ها

·      تجربیات عملی معماری سازمانی

·      چهارچوب‌ها، زبان‌ها و ابزارهای مدل‌سازی و ارزیابی معماری سازمانی

·      مدیریت فرایندهای کسب و کار

·      مدیریت داده‌های سازمان و کاربردهای هوش تجاری و داده کاوی

·      مهندسی سرویس و هماهنگی با متدولوژی و مدل‌های نرم‌افزاری

·      کاربردهای معماری سازمانی در دولت الکترونیکی

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش به نشانی neaea2020.ut.ac.ir مراجعه کنند.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت