انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:١٠

   
٠٤/١٠/١٣٩٩
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران و دانشگاه تهران، چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی را در تاریخ 21 و 22 آبان 1399 به صورت مجازی برگزار کردند.

محورهای اصلی این همایش به قرار زیر بود:

·         راهبردهای نوآورانه در معماری سازمان

·         آیندۀ معماری سازمانی

·         نقش فنّاوری‌های نو در سازمان‌ها

·         تجربیات عملی معماری سازمانی

·         چهارچوب‌ها، زبان‌ها و ابزارهای مدل‌سازی و ارزیابی معماری سازمانی

·         مدیریت فرایندهای کسب و کار

·         مدیریت داده‌های سازمان و کاربردهای هوش تجاری و داده کاوی

·         مهندسی سرویس و هماهنگی با متدولوژی و مدل‌های نرم‌افزاری

·         کاربردهای معماری سازمانی در دولت الکترونیکی

گزارش کاملی از برگزاری این همایش در شمارۀ بعدی گزارش کامپیوتر به آگاهی علاقه‌مندان خواهد رسید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت