انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٣٧

   
١٩/١٠/١٣٩٩
برگزاری وبینار معماری سازمانی چابک  
         
 

چهارمین وبینار گروه تخصّصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران با عنوان «معماری سازمانی چابک» در تاریخ دوشنبه 29 دی ماه توسط خانم‌ها پریماه محمدپور و مطهره حاج محمدحسنی برگزار شد.

در این وبینار، مفاهیم، اصول و طرز تفکّر، مدل سازمانی، گردش کار، ساختار تیم، چهارچوب‌ها و روش‌های معماری سازمانی چابک معرفی شد. نزدیک به 50 نفر از علاقه‌مندان در این وبینار شرکت کردند. در پایان وبینار به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از خانم‌ها محمدپور و حاج محمدحسنی به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این وبینار صمیمانه قدردانی می‌نماید.

لازم به ذکر است که فیلم ضبط شدۀ این وبینار و سایر وبینارهای برگزار شده توسط گروه تخصّصی معماری سازمانی انجمن، از طریق وبگاه ایسمینار در دسترس کسانی که برای هر وبینار ثبت‌نام کرده‌اند قرار می‌گیرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت