انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:١٢

   
٠٧/٠٥/١٤٠٠
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی  
         
 

کتاب «تراوش‌های ذهنی: 25 شیوۀ نگرش به هوش مصنوعی» در 358 صفحه و به قیمت 40 هزار تومان از سوی انجمن انفورماتیک ایران انتشار یافت.

در این کتاب که شامل 25 فصل است، در هر فصل یکی از دانشمندان برجستۀ جهان نظراتش را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعی بیان کرده است. ویراستار این کتاب جان بروکمن و مترجم آن آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ است.

کتاب تراوش‌های ذهنی با حمایت مالی شرکت پویا انتشار یافته که بدین وسیله از مدیریت محترم آن شرکت صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن (تلفن 66412861) و فروشگاه اینترنتی چاره (www.chare.ir) امکان‌پذیر است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت