انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٣/١٣٩٨ ساعت ٠٧:١١

   
١٥/٠٤/١٣٨٧
همکاری شهرداری تهران با انجمن  
         
 

آقای مهندس قائمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، به دنبال درخواست رئیس انجمن موافقت کردند که سخنرانی‌های علمی انجمن (گروه‌های تخصصی) در سال 1387 نیز همچون سال‌های گذشته در سالن آمفی‌تئاتر آن سازمان برگزار گردد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از ایشان به خاطر حسن نظر نسبت به فعالیت‌های علمی انجمن و همکاری بی‌شائبه در این زمینه، صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت