انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٦/٠٥/١٤٠٠ ساعت ١٦:٠٩

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
اخبار اعضای حقوقی  
         
 

شرکت همکاران سیستم، از اعضای حقوقی انجمن انفورماتیک ایران، ویژه‌نامه‌ای را به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری (26 اپریل) با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر کرده است. عنوان این ویژه‌نامه، حقوق مالکیت فکری و رایانش ابری است.

شایان ذکر است که در سال 2019، روز جهانی مالکیت فکری با عنوان «رسیدن به طلا: مالکیت فکری و ورزش» نام گذاری شده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت