انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٦/٠٥/١٤٠٠ ساعت ١٥:٤٠

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن، پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، سرانجام با شرکت تندیس تلاش و تفکر برای بازسازی وبگاه انجمن به توافق رسید.

اطلاعات تکمیلی در مورد این قرارداد در شمارۀ آیندۀ گزارش کامپیوتر به آگاهی اعضای گرامی انجمن رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت