انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 253 فروردین و اردیبهشت 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٢٥/٠٣/١٤٠٠ ساعت ١٧:٢٠

   
١٠/١٠/١٣٩٨
عضویت دائمی در انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن به‌منظور تأمین بودجۀ لازم برای خریداری محلّی ثابت برای دفتر انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو دائمی انجمن در نظر گرفته است.

بنابراین مصوّبۀ هیئت مدیره که باید به تصویب مجمع عمومی آیندۀ انجمن نیز برسد، اعضای حقیقی با پرداخت 10 میلیون ریال و اعضای حقوقی با پرداخت 50 میلیون ریال به عضویت دائمی انجمن درخواهند آمد.

تأمین محلّی ثابت برای دفتر انجمن، از هدف‌های دیرپای انجمن بوده است و هیئت مدیرۀ فعلی انجمن تمام تلاش خود را برای تأمین بودجۀ کافی برای خریداری محلّی بدین منظور به‌کار گرفته است.

امید است با حمایت اعضای انجمن از این طرح، بودجۀ لازم برای برآورده ساختن این هدف مهم فراهم گردد.

تاکنون این افراد و شرکت‌ها به عضویت دائمی انجمن درآمده‌اند:

1-               آقای علی موفّقی اردستانی (عضو پیوسته)

2-               وحید مجیدی (عضو پیوسته)

3-               امیر خاوران (عضو پیوسته)

4-               شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان (عضو حقوقی)

5-               شرکت تجارت سرور ماندگار (عضو حقوقی)

6-               شرکت گلرنگ سیستم (عضو حقوقی)

7-               شرکت ندا رایانه (عضو حقوقی)

8-               پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (عضو حقوقی)

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت