انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٣٣

   
٠٣/٠٥/١٤٠٠
انتخاب دکتر رهبان به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور  
         
 

فدراسیون سرآمدان علمی کشور، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف دستیابی به مرجعیّت علمی، به شناسایی مستمر افراد توانمند و حمایت از ایشان و تیم تحقیقاتیشان می‌پردازد. امسال نیز چهارمین نشست سرآمدان علمی کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد.

در رتبه‌بندی سال 1400، صد نفر از سرآمدان علمی کشور قرار گرفته‌اند که یکی از آنان آقای دکتر محمدحسین رهبان، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و سرپرست گروه تخصصی هوش مصنوعی انجمن انفورماتیک ایران بود.

انجمن انفورماتیک ایران این موفقیت را به آقای دکتر رهبان صمیمانه تبریک می‌گوید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت