برنامه زمانبندی و دعوت به کنفرانس سیستم‌های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضی کاربردی

 584

به استحضار می‌رساند کنفرانس سیستم‌های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضی کاربردی در روز 14 اسفند 1401 طبق زمانبندی پیوست‌شده برگزار خواهد شد.

فایل زمانبندی را از اینجا دریافت نمایید. 

اشتراک :