انتشار خبرنامه شماره 75 انجمن آموزش مهندسی ایران

 493

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 75 مربوط به اسفند ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :