انتشار خبرنامه شماره 76 انجمن آموزش مهندسی ایران

 491

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 76 مربوط به فروردین ماه 1402 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :