وبینار گروه هوش مصنوعی

 980

گروه تخصصی هوش مصنوعی برگزار می‌کند:

مدل مولد در مقابل مدل تبعیضی: بازاندیشی در فرایادگیری مستمر

حسین حسنی، دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت 10 تا 11:30

برای ورود به وبینار اینجا کلیک کنید.

اشتراک :