چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی

 971

کتاب «تراوش‌های ذهنی: 25 شیوۀ نگرش به هوش مصنوعی» در 358 صفحه و به قیمت 40 هزار تومان از سوی انجمن انفورماتیک ایران انتشار یافت.

در این کتاب که شامل 25 فصل است، در هر فصل یکی از دانشمندان برجستۀ جهان نظراتش را دربارۀ آیندۀ هوش مصنوعی بیان کرده است. ویراستار این کتاب جان بروکمن و مترجم آن آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ است.

کتاب تراوش‌های ذهنی با حمایت مالی شرکت پویا انتشار یافته که بدین وسیله از مدیریت محترم آن شرکت صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن (تلفن 66412861) و فروشگاه اینترنتی چاره (www.chare.ir) امکان‌پذیر است.

اشتراک :