انتشار شماره 64 خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران

 937

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 64 مربوط به فروردین ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید. 

اشتراک :