انتشار خبرنامه شماره 72 انجمن آموزش مهندسی ایران

 671

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 72 مربوط به آذر ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :