انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 226, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 95 منتشر شد. يکشنبه  ١٠/٠٥/١٣٩٥ ساعت ١١:٤٣
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام

کانال خبری انجمن انفورماتیک ایران در تلگرام راه‌اندازی شد.
از این پس علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر وبگاه انجمن، از طریق نشانی https://telegram.me/isi_news نیز از اخبار انجمن آگاهی پیدا کنند.
کتاب پیدایش مهندسی نرم افزار

از طرف انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد.
برای خرید با دفتر انجمن (3-88861421) تماس بگیرید.
مجله علمی–ترویجی علوم رایانشی

بدین وسیله به آگاهی می رساند مجلّه علمی-ترویجی «علوم رایانشی» با مجوّز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی انجمن انفورماتیک ایران منتشر خواهد شد. وبگاه این نشریه به نشانی csj.isi.org.ir طراحی و بر روی شبکه اینترنتی قرار داده شده است. چاپ مقاله در این نشریه برای نویسندگان امتیاز علمی به همراه خواهد داشت.
بدین وسیله از کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) برای همکاری و ارسال مقاله برای مجلّه علوم رایانشی دعوت به عمل می آید.
اخبار انجمن
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
اخبار اعضای حقوقی
تبریک سال نو
قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وبگاه گروه‌های تخصصی
تغییرات در کمیتۀ راهبری گروه تخصصی مخفا
چاپ کتاب پیدایش مهندسی نرم‌افزار
تغییر نشانی دفتر انجمن
::ادامه::