انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢٠:٥٠

سومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
22 و 23 دی ماه 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نماییدانتشار شماره 254 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 254 گزارش کامپیوتر (خرداد و تیر 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید

پنجمین همایش ملی پیشرفت های
معماری سازمانی
10 و 11 آذر 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
دومین کنفرانس بین المللی گروه تخصصی
محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن
2 و 3 مارچ 2022

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


انتخاب مسئولان جدید انجمن انفورماتیک ایران

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن در تاریخ 10/10/1399 و برگزاری انتخابات بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 18/10/1399 برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان مسئولان انجمن به مدّت 3 سال انتخاب گردیدند.


1- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات
2- آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت‌های علمی و فنی
3- آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار
4- آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی
5- آقای سیّدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش
اخبار انجمن
ثبت مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیرۀ انجمن
انتخاب مسئولان جدید انجمن
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
برگزاری وبینار برنامه‌ریزی قابلیت مبنا
انتخاب دکتر رهبان به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور
تشکیل گروه تخصصی هنر و فناوری
راه‌اندازی کمیتۀ بین‌الملل انجمن
عضویت دائمی در انجمن
::ادامه::