انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٦/٠٥/١٤٠٠ ساعت ١٤:٢٠
انتشار شماره 254 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 254 گزارش کامپیوتر (خرداد و تیر 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید

پنجمین همایش ملی پیشرفت های
معماری سازمانی
10 و 11 آذر 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
دومین کنفرانس بین المللی گروه تخصصی
محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن
2 و 3 مارچ 2022

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


انتخاب مسئولان جدید انجمن انفورماتیک ایران

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن در تاریخ 10/10/1399 و برگزاری انتخابات بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 18/10/1399 برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان مسئولان انجمن به مدّت 3 سال انتخاب گردیدند.


1- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات
2- آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت‌های علمی و فنی
3- آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار
4- آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی
5- آقای سیّدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش
کتاب تراوش های ذهنی
(25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی)

درباره کتاب:

جان بروکمن از افراد شناخته شده و مشهور دنیای علم و فناوری است.این کتاب برآمده از گفتگوی های مداومی است که با تعدادی از مهم ترین اندیشمندان درباره این که هوش مصنوعی چیست و به چه منظوری است ، به عمل آمده است. کسانی که می خواهند از تاثیرات هوش مصنوعی بر زندگی آینده ما آگاه گردند ، هیچ سرآغازی بهتر از این کتاب پیدا نخواهند کرد

از انتشارات انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد برای خرید کتاب با دفتر انجمن انفورماتیک ایران به شماره 66412861 تماس بگیرید.
اخبار انجمن
پیگیری مراحل اداری ثبت هیئت مدیرۀ جدید انجمن
انتخاب مسئولان جدید انجمن
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
عضویت دائمی در انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری وبینار معماری سازمانی چابک
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری وبینار نقش چهارچوب ITIL 4 در تحوّل دیجیتال
::ادامه::