عضویت دائم

عضویت دائم حقیقی: فرم درخواست

اعضاء

آقای علی موّفقی اردستانی، عضو پیوسته
آقای وحید مجیدی، عضو پیوسته
آقای امیر خاوران، عضو پیوسته
خانم لادن جزی، عضو پیوسته
آقای علیرضا خلیلیان، عضو پیوسته
آقای داریوش نیک‌نام، عضو پیوسته


عضویت دائم حقوقی: فرم درخواست

اعضاء

شــرکت توســعه و تجهیز فدک رایان، عضو حقوقی
شــرکت تجارت ســرور ماندگار، عضو حقوقی
شرکت گلرنگ سیستم، عضو حقوقی
شرکت ندا رایانه، عضو حقوقی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو حقوقی
شرکت داده ورزی فرادیس البرز، عضو حقوقی
شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان کیش، عضو حقوقی
شرکت اطلاع‌رسانی پیوند داده‌ها، عضو حقوقی
شرکت توســعه فناوری اطلاعات جهان‌افزار نوین، عضو حقوقی
شرکت پرداخت الکترونیک سداد، عضو حقوقی
شرکت رایانه همراه کیان، عضو حقوقی
شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و اصلیت ماندگار
شرکت نویان ابرآروان
شــرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
شرکت پرنده های هدایت پذیر از دور 
شرکت پدیسار انفورماتیک
شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان 
شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا
شرکت نوین داده پرداز روناش