کمیته‌ها

ارائه خدمات و پیگیری فعالیت‌های انجمن توسط کمیته‌های مختلف آن صورت می‌گیرد. هر کمیته از تعدادی عضو داوطلب تشکیل شده و توسط یکی از اعضای هیئت مدیره سرپرستی می‌شود. هیئت مدیره مسئولیت ایجاد هماهنگی در کار کمیته‌ها و تعیین برنامه‌ها و خط مشی کلی انجمن را به عهده دارد. در حال حاضر پنج کمیته به فعالیت‌های اشاره شده در ذیل مشغول هستند (1399-1402):

کمیته عضویّت، آمار و اطّلاعات

سرپرست: آقای مهندس سیّدعلی آذرکار (ali.azarkar@pdpsoft.com)

فعّالیّت‌ها

 • فعالیت در زمینه معرفی انجمن و جذب اعضای جدید
 • پذیرش اعضا و صدور کارت‌های عضویت
 • تهیه و نگهداری فهرست اسامی، نشانی‌ها و سایر مشخصات اعضای انجمن و حفظ ارتباط با ایشان


کمیته روابط عمومی

سرپرست: آقای مهندس سیّدعلی آذرکار (ali.azarkar@pdpsoft.com)

فعّالیّت‌ها

 • برگزاری گردهمایی‌های مختلف شامل کنفرانس‌های علمی و مجامع عمومی
 • ایجاد ارتباط با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، از جمله مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی
 • ایجاد ارتباط بین مرکز انجمن و اعضای رابط و شعب انجمن در شهرستان‌ها


کمیته فعّالیّت‌های علمی

سرپرست: آقای دکتر اسلام ناظمی (eslam.nazemi@yahoo.com)

فعّالیّت‌ها

 • برنامه‌ریزی و تهیه گزارش‌ سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی
 • تشویق مبادلات علمی، فنی و نیروی انسانی بین سازمان‌های فعال در امور انفورماتیک
 • حمایت، تشویق و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی
 • نگاهداری کتابخانه و مرکز اسناد انجمن
 • بررسی و کمک در وضع پذیرش استانداردهای مربوط به انفورماتیک
 • گردآوری و پیشنهاد واژه‌های فارسی مناسب در انفورماتیک


کمیته انتشارات

سرپرست: آقای مهندس ابراهیم نقیب‌‏زاده مشایخ (mashayekh@isi.org.ir)

فعّالیّت‌ها

 • انتشار نشریه علمی گزارش کامپیوتر
 • بررسی مقالات یا سایر مطالب علمی یا خبری دریافت شده برای نشریات انجمن
 • مشارکت در تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌ها
 • تهیه و انتشار واژه‌نامه انفوماتیک و دیگر کتاب‌های مرجع
 • فروش نشریات انجمن و قبول اشتراک و آگهی برای درج در گزارش کامپیوتر


کمیته آموزش و پژوهش

سرپرست: آقای مهندس سیّد ابراهیم ابطحی (abtahi@sharif.ir)

فعّالیّت‌ها

 • تشکیل سمینار و میزگرد برای اعتلای برنامه‌ها و تعیین سیاست‌های آموزشی در انفورماتیک
 • تدوین و ارزیابی برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف
 • همکاری در ارزیابی مدارک تحصیلی و تخصص‌ها
 • همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف در برگزاری دوره‌های آموزشی در انفورماتیک
 • شناسایی و ارزیابی منابع و امکانات آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی